สาธุเด้อ..ขอให้เธอเป็นคู่แท้

  ขอบคุณ GMM Grammy และ Gmember สำหรับเพลงดีๆ ^ ^
by มนต์แคน แก่นคูน,ข้าวทิพย์ ธิดาดิน - 8 song
From มนต์แคน แก่นคูน,ข้าวทิพย์ ธิดาดิน