Step 1

เลือกศิลปิน วงดนตรี DJ ที่คุณต้องการและเหมาะกับงานคุณ

Step 2

มัดจำการจอง 50%

Step 3

จ่ายอีก 50% ก่อนวันงาน 7 วัน

Step 4

เสร็จสมบูรณ์

จ้างงาน

เลือกศิลปิน วงดนตรี DJ ที่ใช่สำหรับงานคุณ

เลือกศิลปิน วงดนตรี DJ

รับงาน

เปิดรับวงดนตรี ศิลปิน Dj ฯลฯ.

ส่งข้อมูล